Request Quote

Projekty europejskie

 

Utworzenie działu logistyczno – eksportowego

Całkowita wartość projektu: 199 678,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 137 989 PLN

Okres realizacji: 2017-11-02 do 2018-03-31

Głównym celem projektu jest wzmocnienie ekspansji firmy na rynkach zagranicznych. Celem szczegółowym jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez utworzenie działu eksportowo - logistycznego. Cele zostaną osiągnięte poprzez reorganizację miejsc pracy oraz zakup wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania nowego działu.

Zrealizowanie projektu pozwoli firmie na obsługę większej liczby klientów zagranicznych, pozyskanie nowych kontraktów i utrzymanie obecnych relacji biznesowych, co zgodne jest z przyjętą długoterminową strategią rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Wdrożenie efektywnej energetycznie linii produkcyjnej anten telekomunikacyjnych

Całkowita wartość projektu: 453 397,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 239 600,40 PLN

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.12.2017

Przedmiotem projektu jest wdrożenie bardziej efektywnie energetycznie linii produkcyjnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup maszyn i urządzeń: wtryskarki, sprężarki i układu chłodzenia. Odbiorcą projektu jest spółka Wireless Instruments, która dzięki realizacji inwestycji podniesie swoją efektywność energetyczną. Redukcja zużycia energii przez linię produkcyjną wyniesie 41,06% w stosunku do stanu obecnego.

Dzięki temu, że firma osiągnie oszczędności w kosztach zmiennych, będzie mogła elastyczniej kształtować politykę cenową i efektywniej konkurować na rynku globalnym.

Friday, 8th January 2021

We are excited to announce, we have established a new brand for dedicated wifi antennas-QuSignal. It was created to make sure you can always find the right antenna for Cisco, Aruba, Extreme and many other access points. 

Thursday, 4th June 2020

Wireless Instruments is pleased to introduce new multi band 5G QuPanel antennas family MIMO 4x4 and MIMO 2x2 for bands up to 3800 MHz. Antennas are presented on our second brand website - QuWireless: https://quwireless.com/