Poproś o wycenę

Projekty europejskie

 

Utworzenie działu logistyczno – eksportowego

Całkowita wartość projektu: 199 678,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 137 989 PLN

Okres realizacji: 2017-11-02 do 2018-03-31

Głównym celem projektu jest wzmocnienie ekspansji firmy na rynkach zagranicznych. Celem szczegółowym jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez utworzenie działu eksportowo - logistycznego. Cele zostaną osiągnięte poprzez reorganizację miejsc pracy oraz zakup wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania nowego działu.

Zrealizowanie projektu pozwoli firmie na obsługę większej liczby klientów zagranicznych, pozyskanie nowych kontraktów i utrzymanie obecnych relacji biznesowych, co zgodne jest z przyjętą długoterminową strategią rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Wdrożenie efektywnej energetycznie linii produkcyjnej anten telekomunikacyjnych

Całkowita wartość projektu: 453 397,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 239 600,40 PLN

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.12.2017

Przedmiotem projektu jest wdrożenie bardziej efektywnie energetycznie linii produkcyjnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup maszyn i urządzeń: wtryskarki, sprężarki i układu chłodzenia. Odbiorcą projektu jest spółka Wireless Instruments, która dzięki realizacji inwestycji podniesie swoją efektywność energetyczną. Redukcja zużycia energii przez linię produkcyjną wyniesie 41,06% w stosunku do stanu obecnego.

Dzięki temu, że firma osiągnie oszczędności w kosztach zmiennych, będzie mogła elastyczniej kształtować politykę cenową i efektywniej konkurować na rynku globalnym.

Poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Wireless Instruments was present on the MikroTik conference (MikroTik User Meeting) in Berlin (Germany) on 5-6 April 2018.

Środa, 28 marca 2018

Wireless Instruments sp. z o.o. would like to wish calm and familiar holidays and Happy Easter to everyone !