Poproś o wycenę

Nazewnictwo anten Wireless Instruments

Firma Wireless Instruments sp. z o.o. chciałaby wyjaśnić zasady oznaczania anten. Specjalnie dobrany system do produktów WiBOX pozwala na przejrzyste dobranie anten korzystając z ich symboli.

Pierwszym podziałem jest zdywersyfikowanie różnych rodzajów obudów WiBOX:

WiBOX Mini, WiBOX Medium, WiBOX Large, WiBOX Extra Large

1

Typ anten

PA - antena panelowa
SA - antena sektorowa
OD - antena dookólna

2

Zakres pracy anteny (częstotliwość)

09 - 900MHz
24 - 2,4 GHz
36 - 3,6 GHz
5 - 5,0-5,95 GHz
6 - 5,5-6,5 GHz

3

Kąt promieniowania (Beamwidth)

Wyłącznie w przypadku anten sektorowych oznaczamy kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej (azymut), np . 120 Deg – 120, 90 Deg – 90.

4

Zysk energetyczny

Informacja o zysku energatycznym znajduje się po oznaczeniu częstotliwości pracy, bądź po kącie promieniowania w przypadku anten sektorowych np. 14 dBi – 14.

5

Polaryzacja

Informacja o polaryzacji pojawia się w dwóch przypadkach, jednym z nich jest gdy antena pracuje tylko w jednaj polaryzacji (anteny sektorowe o polaryzacji poziomej, anteny dookólne o polaryzacji pionowej itp.), bądź gdy mamy do czynienia z anteną MIMO (podwójnej bądź potrójnej polaryzacji)

H - Horyzontalna (pozioma)
V - Vertykalna (pionowa)
HV - dwupolaryzacyjna (w przypadku anten MIMO dodajemy literę M przed oznaczeniem polaryzacji)

6

MIMO OR SISO

W przypadku anten MIMO dodawany jest znacznik M przed częstotliwością.

Poniedziałek, 8 maja 2023

Wireless Instruments is excited to introduce our new line of outdoor antennas, operating within the impressive wide band frequency range of 600MHz to 6000MHz.

Poniedziałek, 13 lutego 2023

Wireless Instruments proudly announces that it has been honored with the highly coveted Forbes Diamonds 2023 award. This prestigious accolade serves as a testament to the company´s unwavering dedication to achieving remarkable growth and success in today´s competitive business landscape.